2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Contact Dispensaries

Dispensary Address Phone email
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പി.ഒ., കോട്ടയം 04828-203722 esidkply@gmail.com
ചാലപ്പുറം ഇ.എസ്.ഐ. കോമ്പൗണ്ട്, ചാലപ്പുറം പി.ഒ., കോഴിക്കോട്, ബിൽഡിംഗ് നം. 19/184 0495-2302694 disp-chalappuram.kerala@esic.nic.in, esid-chpuram.ims@kerala.gov.in
ചെറുവണ്ണൂർ I ഇ.എസ്.ഐ. ചെറുവണ്ണൂർ ഡിസ്പെൻസറി ബിൽഡിംഗ്, ഫറോക്ക് പി.ഒ. 0495-2482241 disp-cheruvannur.kerala@esic.nic.in, esid-cheruvannur.ims@kerala.gov.in
കൽപറ്റ കൽപറ്റ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ, മേപ്പാടി റോഡ്, കൽപറ്റ 04936-204722 esid-kalpata.ims@kerala.gov.in
പത്തനംതിട്ട ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് എതിർവശം, അഴൂർ, പത്തനംതിട്ട 0468-2221722 esidpta@gmail.com, esid-pmta.ims@kerala.gov.in
ആറ്റിങ്ങൽ കീഴുവലം പി.ഒ, മാമം,ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം 0470-2154415 disp-attingal.kerala@esic.nic.in, esid-attingal.ims@kerala.gov.in
ബാലരാമപുരം ഭഗവതു നട പി.ഒ, ബാലരാമപുരം, തിരുവനന്തപുരം 0471-2405722 disp-balaramapuram.kerala@esic.nic.in, esid-bpuram.ims@kerala.gov.in
കിളിമാനൂർ ആതിരാഞ്ചലി, വഞ്ചേരി, കിളിമാനൂർ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 0470-2673900 disp-kilimanoor.kerala@esic.nic.in, esid-kilimanur.ims@kerala.gov.in
കോവളം അമ്മാ ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം, നെടുമൻ, കോവളം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 0471-2484322 disp-kovalam.kerala@esic.nic.in, esid-kovlam.ims@kerala.gov.in
മടവൂർ മടവൂർ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 0470-2681022 disp-madavoor.kerala@esic.nic.in